Foto av Ulrika Ericson

Ulrika Ericson

Forskare, PhD, Docent i nutritionsepidemiologi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ulrika Ericson

Associate Professor in Nutritional Epidemiology

Academic degree

PhD, Faculty of Medicine (public health, nutritional epidemiology), Lund university 2010.

BSc in Nutrition, Stockholm University and Karolinska Institutet 1989.

Current position

Associate researcher. Department of Clinical Sciences, Diabetes and cardiovascular disease - genetic epidemiology, Lund University, November 2012 - present.

Forskningsintressen

Nutritionsepidemiologi, Kostundersökningsmetodologi, Tarmbakterier, Kostbiomarkörer,  Kost-geninteraktioner, Hållbaramatvanor med avseende på hälsa och klimat, Typ-2 diabetes, folat.

Pågående projekt

 •  Kost, plasmakoncentration av kortkedjiga fettsyror och tarmbakteriesammansättning i Malmö Offspring study (MOS).
 • Följsamhet till svenska kostråd , tarmbakteriesammansättning och kardiometabol sjukdom i MOS and SCAPIS.
 • Objektiva markörer i plasma för kostintag i MOS and SCAPIS.
 • Kostvanor med låg klimatpåverkan och koppling till kardiometabol sjukdom
 • Kostdatainsamling och jämförelse av olika kostmätningsmetoder i Malmö familjestudie

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Nutritional Epidemiology
 • Lund University Diabetes Center
 • LUDC
 • EpiHealth
 • EXODIAB

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrika Ericson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren