Foto av Ulrika Olsson Möller

Ulrika Olsson Möller

Forskare, Biträdande

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Studier under min doktorandtid och i min avhandling inriktades mot riskfaktorer för fall i relation till ålder, prediktiv validitet för mätinstrument för fallrisk, effekterna av en RCT-studie med en Case mangementintervention för sköra hemmaboende äldre personer avseende fall och fallskador och en intervjustudie av äldre personers upplevelse av att leva med kronisk yrsel. Idag inriktas min forskning mot palliativ vård; fysioterapeuters arbetssätt inom palliativ vård, önskemål och prioriteringar hos patienter inom speciliserad palliativ vård, och kvalitetsindikatorer och mätinstrument inom palliativ vård. Jag arbetar också i ett forskningsprojekt som utvärderar rehabilitering efter primär bröstcancerkirurgi.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Ulrika Olsson Möller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren