Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen finns på den engelska versionen av den här sidan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Nyckelord

  • bevarandebiologi
  • landskapsekologi
  • ekossytemtjänster
  • agroekosystem
  • pollineringsekologi
  • biodiversitet
  • bin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrika Samnegård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren