Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrika Samnegård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap