Foto av Ulrika Wijk

Ulrika Wijk

Knuten till universitetet, PhD

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inom handrehabilitering, främst efter perifera nervskador och amputationer av arm eller hand. Mitt fokus är på känsel, dels sensory re-education/relearning efter nervskador. men också att undersöka olika sätt att implementera känselåterkoppling i handprotser på ett icke-invasivt sätt. Det sistnämnda görs i samarbete med LTH - Lunds Tekniska Högskola. 

Min avhandling Towards a tactile artificial hand handlade implementering och utvärdering av ett icks-invasivt system för känselåterkoppling i myoelektriska handproteser. 

Forskning

Min forskning är inom handrehabilitering, främst efter perifera nervskador och amputationer av arm eller hand. Mitt fokus är på känsel, dels sensory re-education/relearning efter nervskador. men också att undersöka olika sätt att implementera känselåterkoppling i handprotser på ett icke-invasivt sätt. Det sistnämnda görs i samarbete med LTH - Lunds Tekniska Högskola. 

Min avhandling Towards a tactile artificial hand handlade implementering och utvärdering av ett icks-invasivt system för känselåterkoppling i myoelektriska handproteser. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Hand surgery
 • amputation
 • hand prosthetics
 • sensory feedback
 • artificial limb
 • hand rehabilitation
 • sensory re-learning
 • Sensory substitution
 • hand therapy

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ulrika Wijk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren