Foto av Una Tellhed

Una Tellhed

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Una Tellhed, Fil Dr., universitetslektor

Jag är projektledare för forskargruppen PROGS. (Psychological Research On Gender Segregation) som utreder socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Vi fokuserar främst på den horisontella könssegregeringen som förenklat kan uttryckas som att kvinnor jobbar med ”människor” och män med ”saker”. 

I vårt senaste projekt, med startdatum 2020, undersöker vi hur digitaliseringsreformen i skolan, där programmering nu står på schemat, påverkar barns syn på teknik. Vi testar även interventioner som vi hoppas kan öka särskilt flickors kompetenstro och intresse för teknik, för att minska könsskillnader i dessa. Projektet heter "Klart du kan koda!" och finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Jag har även forskat om stereotyphot och medverkar i ett forskningsprojekt som undersöker hälsoeffekter av yoga.

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Una Tellhed är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren