Inget foto av Völundur Hafstað

Völundur Hafstað

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Völundur Hafstað är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology