Foto av Valéria Molnar

Valéria Molnar

Professor emerita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 

 

Min forskning inriktar sig på sambandet mellan språkets form och språkets funktion (dvs. gränssnittet mellan grammatik och diskurs).

Jag är framför allt intresserad av informationsstruktur, både ur ett allmänteoretiskt och ett kontrastivt perspektiv. Struktureringen av information i sats och text styrs nämligen inte bara av universella kognitiva och pragmatiska principer utan påverkas också av olika språks grammatiska mönster. Informationsstrukturforskningen kräver följaktligen en helhetssyn på språket, som inkluderar inte bara den pragmatiska, semantiska men även den syntaktiska och fonologiska dimensionen.

I min avhandling utvecklade jag den teoretiska modellen för undersökningen av informationsstruktur och koncentrerade mig på analysen av tyskans och ungerskans topik- och fokusmarkerande strategier. Mellan 1995 och 1999 var jag forskningsledare för ett NOS-H finansierat forskningsprojekt (jfr. Structures of Focus and Grammatical Relations utgiven på förlagetNiemeyer) där jämförelsen av olika germanska språk (tyska, engelska, nordiska språk) och finsk-ugriska språk (finska och ungerska) stod i centrum. Både i detta projekt och i mina senare arbeten ägnade jag mig åt vidareutvecklandet av informationsstrukturteorin och kombinerade det med kontrastiva och typologiskt inriktade undersökningar av ett större antal språk. Bandet Architecture of Focus (publicerat på förlaget Mouton de Gruyter år 2006) och den nya planerade publikationen Architecture of Topic (med planerad utgivning på förlaget Mouton de Gruyter år 2019) innehåller en rad relevanta arbeten av internationellt välkända experter inom forskningsfältet informationsstruktur.

Mitt stora intresse för olika språk och kontrastiva resp. typologiska frågeställningar manifesteras även i min forskning kring olika verbala kategorier. I fokus för mina publikationer står kategorin aspekt och dess relation till diates. Jag planerar också ett större teoretiskt arbete inom ramen av ett omfattande historiskt-typologiskt orienterat projekt om kategorin passiv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Valéria Molnar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren