Valentin Jeutner

Universitetslektor, Attorney-at-Law

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I engage mainly in foundational research related to the nature and fundamental principles of (international) law. This includes exploring the relations between law and related fields like the natural sciences, art, philosophy, or theology.

Undervisning

My teaching activities relate mostly to general Public International Law and the Theory of International Law. I also teach and have taught courses on Law & Technology, European Union Law, International Energy Law, English Contract Law, English Criminal Law and Legal Philosophy.

Samverkan

In order to make the arguments of my book on dilemmas more accessible, I produced the short film 'Aporia'. The film is accessbile on Youtube. A more academic lecture about the topic of my book is available here.

Alongside my research and teaching activities, I serve on the academic review board of the Cambridge International Law Journal and I am one of the book review editors of the Nordic Journal of International Law.

In 2019, I was secconded to the Merkel Administration and served as an advisor in Directorate-General 6 (Political Planning, Innovation and Digital Policy, Strategic IT Management) of the Federal Chancellery in Berlin.

Yrkesarbete

PhD (Cambridge), LLM (Georgetown), BA (Oxford), Attorney and Counselor at Law (New York State)

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Valentin Jeutner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren