Foto av Valentina Lomanto

Valentina Lomanto

Doktorand

Personlig profil

Forskning

I am a doctoral student at Lund University Center for Sustainability Studies (LUCSUS) in the FORMAS-funded project “Environmental Human Rights Defenders – Change Agents at the Crossroads of Climate change, Biodiversity and Cultural Conservation”.

I hold bachelor degrees both in Law and in Anthropology from the Universidad Los Andes (Bogota, Colombia) and a master’s degree in Political Ecology, Degrowth and Environmental Justice from the Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona (ICTA-UAB). Prior to joining LUCSUS, I was coordinating the Environmental Justice Module of the Masters in Political Ecology, Degrowth and Environmental Justice (ICTA-UAB). I have worked with the indigenous Wiwa community in the Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) supporting processes of cultural reinforcement, with peasant organisations from the Cauca and Cundinamarca (Colombia) in environmental governance and climate change adaptation processes and for the Mayor’s Environmental Office of Bogota D.C accompanying urban populations facing disaster displacement.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Genusstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Valentina Lomanto är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler