Foto av Valeria Lukkari

Valeria Lukkari

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör afrikansk ekonomisk historia, ekonomisk ojämlikhet och eliternas roll i ekonomisk utveckling. I min avhandling kommer jag att utforska inkomstklyftorna under kolonialtiden med särskilt fokus nybyggarekonomier, såsom Kenya. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Valeria Lukkari är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler