Inget foto av Vanessa Stjernborg

Vanessa Stjernborg

Universitetslektor, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Vanessa Stjernborg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi