Personlig profil

Forskning

Jag är lektor i engelsk språkvetenskap vid SOL, Lunds universitet. Jag disputerade vid Department of Computer Engineering and Informatics vid University of Patras, Grekland, år 2015. Jag har en kandidatexamen i grekisk filologi och språkvetenskap från Filology Department vid University of Patras, Grekland, samt en masterexamen i forskning inom datalingvistik från Université de Strasbourg, Frankrike. Mina forskningsintressen inkluderar korpus- och datalingvistik, analys av texter från sociala medier och sociolingvistik. Jag arbetade som postdoktor i StaViCTA-projektet (https://cs.lnu.se/stavicta/) vid Linnaeus och Lunds universitet (2016-2017), samt som innovationsforskare vid ESRC Centre for Corpus Approaches to Social Sciences (CASS) vid Lancaster University, Storbritannien (2018-2019). Jag var huvudansvarig för LangTool-projektet (https://projekt.ht.lu.se/langtool, 2018-2022). Sedan 2018 samarbetar jag med nygrekiska avdelningen vid SOL för forsknings- och undervisningsändamål.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Vasiliki Simaki är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren