Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning
  • Ekologi

Fria nyckelord

  • ekosystem modellering
  • migrations modellering
  • analys av paleobränder
  • potatisbladmögels modellering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Veiko Lehsten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren