Foto av Vera Sadovska

Vera Sadovska

Postdoktor

Personlig profil

Forskning

Vera Sadovska holds a post-doctoral position in sustainable business and consumption at the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) at Lund University, Sweden. Her research, which is both multi- and inter-disciplinary, spans across various domains such as urban and rural sustainability, business, agroecology, sustainable food systems, and urban governance and sustainable consumption. A significant portion of her work is dedicated to the transformation of business models for sustainability, with a recent emphasis on the sharing economy for sustainable urban food systems.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Vera Sadovska är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren