Inget foto av Verner Denvall

Verner Denvall

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsmässigt har några av mina senaste arbeten berört följande områden:
* Sociala innovationer; uppdrag åt dåvarande Svenska Kommunförbundet
* Hemlöshet; ett större utvärderingsuppdrag åt Socialstyrelsen. Nu ingår hemlöshet och Bostad Först i "Take Away", finansierad av FORTE.
* Utvärderingsforskning och implementeringsforskning; en pågående studie för FORTE. Jag deltar med bidrag om utvärderingsforskning i nationella och internationella vetenskapliga konferenser.
* Våld i nära relationer; uppdrag åt Brottsoffermyndigheten. Hösten 2018 fick den forskargrupp jag är medlem i vid Linnéuniversitetet ett större anslag från FORTE.
* E-hälsa; ansvarat för bildandet av en tvärdisciplinär universitetsövergripande miljö på Linnéuniversitetet
* Participation; ordförande för en think tank på Lunds Universitet kopplad till forskningsprogrammet ”User Age” vid med. fak.
* Social planering och samhällsplanering. Detta var ett tema för min doktorsavhandling i socialt arbete. Expertmedverkan i SOU 2018:32, utredning om Framtidens Socialtjänst med ett kapitel.
* Tidiga insatser; studie åt den Nationella samordnaren för den sociala barnavården och Växjö kommun.
* Tillitsbaserad styrning; expertmedverkan för Tillitsdelegationen, SoU 2018:38 med ett kapitel.

Undervisning

Handledare för studenter på avancerad nivå samt inom forskarutbildningen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Verner Denvall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren