Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag jobbar som postdoktor i ett femårigt ERC-forskningsprojekt (DrivenByPollinators) som ämnar undersöka effekten av landskapets markanvändningsintensitet på växt- och insektssamhällen i gräsmarker. Vi kommer studera interaktionerna mellan växter och insekter samt de funktionella konsekvenserna på samhälls- och ekosystemnivå. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Veronica Hederström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren