Foto av Veronika Burcar Alm

Veronika Burcar Alm

Universitetslektor, Fil. Dr., Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsinriktning

  • Undervisning: Kriminologi, sociologi, socialpsykologi
  • Forskning: Ungdomars upplevelser av våld och hot, rädsla för brott, trygghetsarbete, medling mellan brottsutsatt och gärningsperson, syskonvåld och digital crowdsourcing.

Pågående forskning och undervisning

Jag undervisar framförallt på Kandidatprogrammet i Kriminologi.

Pågående forskningsprojekt:

Syskonvåld och syskonbråk - en studie av gränsdragningsproblematikens innebörd och konsekvenser. (Tillsammans med Anna Rypi.)

Brottsutredande medborgare och digital crowdsourcing i civilt spanings- och underrättelsearbete. (Tillsammans med David Wästerfors och Erik Hannerz)

Tidigare forskningsprojekt:

* "Bråk och rivalitet eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld." Finasieras av Brottsoffermyndigheten. (2018)

* "Våld, hot, offerskap - unga kriminellas bilder och erfarenheter", ett treårigt forskningsprojekt som finansierat av Vetenskapsrådet.

* "Vem tillhör centrum? Ungas villkor i konkurrensen om det offentliga utrymmet", ett ettårigt forskningsprojekt, finansierat av Jane och Dan Olssons stiftelse för vetenskapliga ändamål.

**

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Sociologi
  • Kriminologi
  • Socialpsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Veronika Burcar Alm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren