Foto av Veronika Burcar Alm

Veronika Burcar Alm

Universitetslektor, Fil. Dr., Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 • Ungdomars upplevelser av våld och hot
 • rädsla för brott
 • trygghetsarbete
 • medling mellan brottsutsatt och gärningsperson
 • syskonvåld och digital crowdsourcing

Pågående forskningsprojekt:

* Syskonvåld och syskonbråk - en studie av gränsdragningsproblematikens innebörd och konsekvenser. (Tillsammans med Anna Rypi.)

* Brottsutredande medborgare och digital crowdsourcing i civilt spanings- och underrättelsearbete. (Tillsammans med David Wästerfors och Erik Hannerz)

Tidigare forskningsprojekt:

* "Bråk och rivalitet eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld." Finasieras av Brottsoffermyndigheten. (2018)

* "Våld, hot, offerskap - unga kriminellas bilder och erfarenheter", ett treårigt forskningsprojekt som finansierat av Vetenskapsrådet.

* "Vem tillhör centrum? Ungas villkor i konkurrensen om det offentliga utrymmet", ett ettårigt forskningsprojekt, finansierat av Jane och Dan Olssons stiftelse för vetenskapliga ändamål.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på kandidatprogrammet i kriminologi men även i sociologi och socialpsykologi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
 • Socialpsykologi

Fria nyckelord

 • Sociologi
 • Kriminologi
 • Socialpsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Veronika Burcar Alm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren