Foto av Victor Fransson

Victor Fransson

Universitetslektor, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Victor Fransson är en doktorand med en teknologisk licentiat examen vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds unviversitet. Han har en Civilingejörsexamen från Väg- och vattenbyggnadsprogrammet med inrikting installationsteknik och byggnadsfysik. Victor tog sin licentiatexamen 2017 och arbetar för närvarande på sin doktorsexamn vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds universitet.

Forskningintresse

  • Energisimuleringar av byggnader
  • Lågenergibyggnader - nära-nollenergi byggnader - bostäder
  • Energianvändning relaterat till de boende
  • Probabilistiska energisimuleringar
  • Monte-Carlo simuleringar

 

 

Undervisning

Undervisar i många kurser vid civilingejörsprogrammet för avdelningen installations- och klimatiseringslära.

Husbyggnadsteknik – installationsteknik (VBFA01)

Energieffektivtet och innemiljö (VBFF01)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Victor Fransson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren