Foto av Victor Fransson

Victor Fransson

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Victor Fransson är en doktorand med en teknologisk licentiat examen vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds unviversitet. Han har en Civilingejörsexamen från Väg- och vattenbyggnadsprogrammet med inrikting installationsteknik och byggnadsfysik. Victor tog sin licentiatexamen 2017 och arbetar för närvarande på sin doktorsexamn vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds universitet.

Forskningintresse

  • Energisimuleringar av byggnader
  • Lågenergibyggnader - nära-nollenergi byggnader - bostäder
  • Energianvändning relaterat till de boende
  • Probabilistiska energisimuleringar
  • Monte-Carlo simuleringar

 

 

Undervisning

Undervisar i många kurser vid civilingejörsprogrammet för avdelningen installations- och klimatiseringslära.

Husbyggnadsteknik – installationsteknik (VBFA01)

Energieffektivtet och innemiljö (VBFF01)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Victor Fransson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren