Foto av Victor Michael Kalbskopf

Victor Michael Kalbskopf

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Using data from RNA-seq and genomic exon capture, I am developing a method to describe the diversity of haplotypes in avian malaria, and apply that method to compare diversity and genetic variation within a single host, between hosts of the same species, and between species. This can then be used to study population structure of various avian malaria species and lineages around the world.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Victor Michael Kalbskopf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren