Foto av Victoria Johansson

Victoria Johansson

Forskare, Docent i allmän språkvetenskap

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i allmän språkvetenskap, och intresserar mig i min forskning för språkutveckling under hela livet. Jag är särskilt intresserad av språkbearbetning och språkförmåga, med en inriktning mot kognitiva aspekter av skrivande. Min forskning har fokuserat på processen under en texts tillblivelse: vad gör en skribent under skrivandet? Vad kommer att suddas ut, ändras och läggas till under skrivprocessen, och när hittar skribenten möjlighet för planering och revision? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor. Jag arbetar med och har varit med och utvecklat flera forskningsmetoder, och är bl a en av utvecklarna bakom tangentloggningsprogrammet ScriptLog, som vi också har kombinerat med ögonrörelsemätning.

För närvarande leder jag forskningsprojektet ”Based on a true story?”, som undersöker hur kunskap om språkproduktionsprocesser i tal och skrift kan användas för att skilja mellan påhittade och självupplevda berättelser. Jag har nyligen avslutat handledningen av ett avhandlingsprojekt i engelsk språkvetenskap som bl a ledde till uppbyggnaden av en ny talspråkskorpus i engelska (London–Lund Corpus 2), och ett annat projekt där jag tillsammans med logopeder i ett interventionsprojekt som utvecklar metoder för att förbättra mellanstadiebarns skrivande. Jag har också ett samarbete med litteraturvetare där vi undersöker hur poeter skriver, och ytterligare ett projekt med pedagogiskt och psykologiskt fokus som intresserar sig för hur skribenter under samskrivande skapar och använder sig av gemensam uppmärksamhet.

Under våren 2022 är jag partiellt tjänstledig för att arbeta på Högskolan Kristianstad.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Victoria Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren