Inget foto av Victoria Marmgren

Victoria Marmgren

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Victoria Marmgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science