Inget foto av Victoria Marmgren

Victoria Marmgren

Knuten till universitetet

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren