Inget foto av Viktor Emanuelsson

Viktor Emanuelsson

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om representationer av havets geografi och spatialitet i svenskspråkiga litterära verk från 1800-talet och framåt. Genom att studera hur ett antal havsregioner skildras i litteratur undersöker jag hur havet produceras som en specifik geografisk plats.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Viktor Emanuelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren