Foto av Viktoras Kulionis

Viktoras Kulionis

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar ekonomisk tillväxt, energi, hållbar konsumtion och produktion, handel och miljö. Jag är särskilt intresserad av att förstå hur förhållandet mellan energi och ekonomisk tillväxt har förändrats sedan 1970, vilken roll handeln och miljöpåverkan har haft.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Viktoras Kulionis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren