Foto av Vilhelm Persson

Vilhelm Persson

Professor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har ett brett intresse för offentlig rätt och min forskning har behandlat bådekonstitutionell rätt och förvaltningsrätt.
En stor del av min forskning rör frågor som uppstår när nationella offentligrättsliga möter dagens globaliserade värld. I många situationer måste offentlig rätt nu förhålla sig till utländska juridiska personer och föremål som rör sig över statsgränserna. Jag är intresserad av hur sådana situationer hanteras. Min avhandling undersöker kompetensen hos svenska myndigheter att ingå samarbetsavtal med utländska motsvarigheter, vad avtal kan avse och konsekvenserna av avtal som sluts i strid med uppställda kompetensregler. I artiklar jag har senare diskuterat till exempel frågor om jurisdiktion, tillämpningsområdet för svensk rätt och samarbete genom europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS).
Min forskning är inte begränsad till internationella frågor. Jag har också behandlatnationell svensk reglering av bland annat brandskyddslagstiftning, yttrandefrihet och intern normgivning inom myndigheter. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om rättslig aspekter av ekonomisk styrning av myndigheter.

Undervisning

Jag undervisar framför allt i konstitutionell på första terminen, men undervisar också i offentlig rätt på fördjupningskurser och handleder examensarbeten.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Vilhelm Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler