Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Vinicius de Souza Maia är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora