Inget foto av Virginia Boix De La Cruz

Virginia Boix De La Cruz

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Virginia Boix De La Cruz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren