Foto av Vivi Katarina Ruberg Hennig

Vivi Katarina Ruberg Hennig

Doktorand

Personlig profil

Fria nyckelord

  • LJUS
  • Social interaction
  • Built Environment
  • Lighting
  • public spaces

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Vivi Katarina Ruberg Hennig är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren