Personlig profil

Forskning

Wan-Ni Lin is a Ph.D. student affiliated with both the Department of Physical Geography and Ecosystem Science and the Center for Advanced Middle Eastern Studies (CMES) at Lund University, focusing on remote sensing and GIS. Her research interests encompass remote sensing and pyrogeography, particularly concerning land cover and land use change, and its relationship with conflicts, with a specific focus on the Middle Eastern regions. She utilizes tools such as Google Earth Engine and machine learning models in her work. Prior to her current study, she holds a Bachelor's and Master's degree in Real Estate and Built Environment from National Taipei University, as well as a Master's degree in Geomatics from the University of Gävle.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Wan Ni Lin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler