Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

https://sites.google.com/view/wenxinzhang/home

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning

Nyckelord

  • ekosystem modellering
  • regional klimat modellering
  • permafrost modellering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Wenxin Zhang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren