Foto av Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell

Timlärare

Personlig profil

Forskning

Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktforskning samt sedan 2006 professor i underrättelseanalys. Hans författarskap har till stor del behandlat svensk försvars- och säkerhetspolitik under kalla kriget. Han har också ägnat mycket tid åt att studera och beskriva underrättelseanalysens metoder och problem, och har fått internationellt erkännande för sitt arbete inom detta fält.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Wilhelm Agrell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler