Foto av William Bronge

William Bronge

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Undersöker sambanden mellan besvär med perifera nerver och fysisk funktion som del av den större befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS). 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Geriatrik
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

  • perifer neuropati
  • geriatrisk epidemiologi
  • gerontologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där William Bronge är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler