Personlig profil

Forskning

My research is centered at the intersection of condensed matter theory and quantum technology, focusing on superconductor-semiconductor hybrid structures at the nanoscale.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik

Fria nyckelord

  • Kvantteknologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där William Samuelson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler