Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljö- och naturvårdsvetenskap
 • Ekologi
 • Miljövetenskap
 • Nationalekonomi

Nyckelord

 • biodiversitet
 • Ekosystemtjänster
 • jordbruk
 • kostnadseffektivitet
 • landskapsförvaltning
 • finansiella incitament

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där William Sidemo Holm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren