Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en forskare med ett skarpt fokus på att maximera potentialen från minimala resurser, skicklig på att omvandla begränsade medel till betydande resultat. Min expertis ligger i att innovera inom området för sparsamma system, där jag utmanar konventionella metoder och avslöjar de outnyttjade förmågorna hos system som fungerar under begränsade resurser.

Min forskning omfattar ett brett spektrum, inklusive maskininlärning, förstärkningsinlärning, avancerade trådlösa system, 6G-teknik, cloud- och edge computing, samt ray-tracing-simulering. Jag trivs i skärningspunkten mellan dessa olika fält, där jag samlar tvärvetenskapliga team för att främja banbrytande lösningar.

Speciellt besitter jag en stark förmåga för nätverkande och en djup förståelse för systemprestanda och avvägningar. Min förmåga att navigera komplexa avvägningar matchas av min skicklighet i att leda team genom dessa invecklade beslutsprocesser. Detta ledarskap, kombinerat med mitt engagemang för sparsam innovation, driver mitt arbete bortom traditionella gränser och visar kraften i strategisk resursanvändning inom högteknologisektorn.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där William Tärneberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren