Foto av Wim Carton

Wim Carton

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inriktad på marknadsbaserade mekanismer inom klimat- och energipolitik. Syftet är att förstå miljömässiga implikationer av dessa instrument mot bakgrund av de rumsliga och tidsmässiga dynamiker som de sätter i rörelse. Min forskning bygger på, och bidrar till, samtida debatter inom miljögeografi kring ’kommodifiering’ och ’neoliberalisering’ av naturen, och konsekvenserna dessa processer har. Mina övriga forskningsintressen inkluderar politisk ekologi, förhållanden mellan samhälle och natur under kapitalismen, ’degrowth’ samt den politiska ekonomin kring klimatförändringar, ekologi, växtförädling, och alternativt jordbruk.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturgeografi
 • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Wim Carton är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Klimatet och valet

  Jonas Bane (ordförande), Göran Finnveden (inbjuden talare), Max Åhman (inbjuden talare), Katarina Hedlund (inbjuden talare), Åsa Kasimir Klemedtsson (inbjuden talare), Wim Carton (inbjuden talare), Filip Johnsson (inbjuden talare), Max Koch (inbjuden talare), Sverker Carlsson (inbjuden talare), Helena Gellerman (medverkande), Lorentz Tovatt (medverkande), Jessica Rosencrantz (medverkande), Hanna Westerén (medverkande), Martin Kinnunen (medverkande), Jens Holm (medverkande) & Lina Nikoleris (medlem av programkommitté)

  2022 maj 18

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

 • What is lost and what is gained as we rise out of the carbon ruins?

  Ludwig Bengtsson Sonesson (Roll ej angiven), Wim Carton (Panelmedlem), Kimberly Nicholas (Panelmedlem) & Mia-Marie Hammarlin (Panelmedlem)

  2019 apr. 8

  Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten