Foto av Xavier Groussot

Xavier Groussot

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Xavier Groussot är professor i EU Law på Juridiska fakulteten, Lunds universitet, där han även är prodekan och programansvarig för masterprogrammet European Business Law. Sedan 2009 är Xavier gästprofessor vid Université Pantheon-assas (Paris II) där han undervisar i kursen EU Free Movement Law inom the European College of Paris. Han är även gästprofessor vid Reykjaviks universitet. Professor Groussot ansvarar för fakultetens MOOC i European Business Law, vilken är en den första av sitt slag i världen. Hans forskningsintressen är relaterade till konstitutionell rätt, ekonomisk rätt, processrätt, federalism och rättsteori.

Under det innevarande akademiska året 2015-2016 är han involverad i tre olika forskningsprojekt. Det första behandlar frågan om ömsesidigt förtroende utifrån Opinion 2/13. Det är ett forskningsprojekt organiserat av Utrechts universitet. Det andra forskningsprojektet relaterar till temat sociala och gröna klausuler i offentlig upphandling. Projektet är finansierat av den svenska konkurrensmyndigheten. Det tredje projektet är finansierat av Söderbergsstiftelsen och handlar om proportionalitet och diskretion i folkrätt, EU-rätt och i förhållande till WTO:s regelverk.

Undervisning

På Lunds universitet är Xavier Groussot huvudsakligen involverad i undervisning på masterprogrammet i European Business Law. Tillsammans med Jan Komarek från London School of Economics undervisar han en kurs i konstitutionell rätt i EU och är även inblandad i coaching av fakultetens moot court team. Xavier är också involverad i handledning av åtta doktorander på Lunds universitet och andra lärosäten, t.ex. Uppsala universitet.

Samverkan

Xavier är medlem av Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) akademiska nätverk. Han citeras ofta, inte enbart inom akademin utan även i statliga rapporter och av EU-institutioner/nätverk såsom The EU Fundamental Rights Agency och Europeiska unionens domstol.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • EU-rätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Xavier Groussot är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren