Foto av Xiao Wang

Xiao Wang

Knuten till universitetet, Researcher

Personlig profil

Forskning

My research has a strong focus on the discovery of circulating biomarkers, such as microRNA, exosome and proteins, for the early detection and diagnosis and treatment prediction of chronic disease. I am working on several clinical projects including diabetes, depression, and cardiovascular diseases.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Xiao Wang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren