Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research works on integrating satellite remote sensing and a crop growth model (LPJ-GUESS) for improving the assessment of climate change impacts on crop yields in Sweden using the latest IPCC climate scenarios.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jordbruksvetenskap
  • Naturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Xueying Li är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren