Foto av Yann Clough
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är ekolog och forskar på hur markanvändningen i jordbrukslandskapet påverkar biologiskt mångfald och dessa funktioner. Jag har främst arbetat med nyttodjur som pollinatörer och naturliga fiender av skadedjur.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Lantbruksvetenskaper
 • Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • ekologiska interaktioner mellan arter
 • Biodiversitet och ekosystems funktioner
 • ekosystemstjänster i jordbruks- och skogslandskap
 • ekologisk modellering
 • tvärvetenskaplighet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yann Clough är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren