Foto av Yevhenii Rohozin

Personlig profil

Forskning

Min forskning är fokuserad framförallt på rekonstruktion av miljöförändringar under de senaste 11 700 år med hjälp av analyser av sjösediment, särskilt deras pollen och geokemiska innehåll. Jag är också intresserad av att undersöka strandsjöar och laguner i semiarida regioner och att analysera forna tiders interaktioner mellan jord- och havprocesser. En del av min forskning hänger samman med geoarkeologiska projekt och innebär att återskapa antropogena effekter på vegetation med hjälp av pollen och sporer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi
  • Geologi

Fria nyckelord

  • Paleoekologi
  • Pollenanalys
  • Sjösediment
  • Holocen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yevhenii Rohozin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren