Foto av Yi Liu

Yi Liu

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My research involves the use and the development of advanced characterization techniques, such as scanning probe microscopy (STM, AFM) and X-ray based spectroscopy methods, for investigating nanostructure surfaces and devices, especially semiconductor nanowire heterostructures. I am interested in studying both the atomically resolved surface structure and local surface electronic properties of isolated nanostructures and nanostructure devices during operation. Investigation of quantization effects in nanowire heterostructures will be also be involved.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yi Liu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren