Inget foto av Yihong Chen

Yihong Chen

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yihong Chen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology