Inget foto av Ylva Bäckström

Ylva Bäckström

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ylva Bäckström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Arts and Humanities

Social Sciences