Foto av Ylva Haidenthaller

Ylva Haidenthaller

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktorand i konsthistoria och visuella studier sedan VT 2017.

Avhandlingsprojekt Collecting glory: Practice and significances of early modern Swedish medals [arbetstitel]

Min studie ämnar undersöka medaljer som beställdes av det svenska kungahuset från mitten av 1500-talet till slutet av 1700-talet Frågeställningar kretsar bland annat kring föremålens bruk och hur bruket påverkar medaljens visuella utformning? En annan aspekt är hur samtiden resonerade kring medaljer. I det större avser avhandlingen att illustrera medaljkonstens betydelse och möjligheter under tidigmodern tid.

Förutom numismatik och emblematik rör mina forskningsintressen kulturtransfer, konstsamlande och visuell kommunikation under tidigmodern tid.

Nyckelord

  • art history, visual culture, numismatics, material culture, visual rhetoric, cultural transfer, early modern

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ylva Haidenthaller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren