Foto av Ylva Haidenthaller

Ylva Haidenthaller

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I december 2021 disputerade jag på en avhandling där jag analyser hur medaljer användes som gavs ut i Sverige mellan 1560 och 1792. Analysen visar hur medaljer betraktades, handskades,cirkulerade, och vilken betydelse som användarna tillskrev objekten. Genom den långa tidsramen och sitt rika visuella material, erbjuder studien en djupgående fallstudie över fenomenet medaljkonst, och bidrar till förståelsen hur konst och visuell kultur brukades och hur detta förändrades med tiden.

Tidigare har jag läst masterprogrammet i konstvetenskap vid Uppsala universitet, samt numismatik och konsthistoria vid universitet i Wien.

Mina forskningsintressen rör bl.a. tidigmodern konst och visuell kultur, konstsociologi- och antropologi, kulturtransfer, visuella medier, visualiseringstekniker, emblematik och numismatik.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Fria nyckelord

  • Konst
  • konsthistoria
  • Visuell kultur
  • Tidigmodern tid
  • Materialitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ylva Haidenthaller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren