Personlig profil

Forskning

Mina främsta forskningsintressen är inom hemodynamisk stabilisering för intensivvård, modellering och automatisk styrning av anestesi och farmakometrisk modellering.

Undervisning

Physiological models and computation (FRTF01)

Teaching and lab assistant. Course development. 2020, 2021, 2022, 2023.

Systems Engineering and Process Control (FRTF10 & FRTN25)

Teaching and lab assistant 2021, 2022, 2023. Course development 2024.

Automatic Control Basic Course (FRT010)

Teaching and lab assistant 2018, 2019, 2020.

Master Thesis Projects

Identifiability of pharmacological models from data, Amina Gojak, 2020. Co-supervisor

Towards individualised anaesthesia: A comparison between target-controlled infusion and closed-loop control, Amanda Gustafsson, 2023. Main supervisor

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fria nyckelord

  • Reglerteknik
  • Anestesi
  • Farmakometri
  • Farmakologisk modellering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ylva Wahlquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler