Foto av Yulia Surova

Yulia Surova

doktorand, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Parkinsons sjukdom (PS) är den näst vanligaste sjukdomen, där nervsystemet bryts ned, och dess betydelse ökar när befolkningen åldras. Sjukdomen belastar patienter, anhöriga och samhället. Läkemedel som kan stoppa sjukdomen saknas. Misslyckade resultat från stora kliniska studier speglar brist på metoder för tidig sjukdoms diagnostik. Avancerad magnetisk resonanstomografi (MRT, eng. MRI) av hjärna behövs för att få möjlighet för tidig diagnos.

Avancerad MRT kan man göra med en så kallad magnetkamera helt utan att angripa kroppen. Den avbildar mikrostrukturen i normal och patologisk vävnad baserad på vattenmolekylernas möjlighet till spontan mikroskopisk rörelse som man kallar för diffusion. I områden i hjärna med tät packade celler bli diffusionen långsam i alla riktningar, medan i cellstrukturer som är extremt avlånga, exempelvis nervfibrer, kan diffusionshastigheten skilja sig mellan olika riktningar. Diffusion kan också förändras om celler eller nervtrådar i hjärna angripas av en Parkinsons sjukdom och ersättas med förändrat vävnad. Med avancerad MRT kan vi mäta dessa förändringar och använda denna information både för diagnostik och för uppföljning av behandlingar.

Projekt beskriver en avancerad MRT metod som studerades på patienter från en BioFINDER studie vid Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund. Studie I och II visar hur man med den nya metoden kan skilja patienter med PS från s.k. atypisk parkinsonism, som utgörs av multipel systematrofi (MSA) och progressive supranucleär pares (PSP). Studie III och IV visar förändringar i hjärna vid PS som man kan se vid första besöket och respektive efter 2 års uppföljning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fria nyckelord

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yulia Surova är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren