Yuliya Voytenko Palgan

Universitetslektor, PhD, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Dr Yuliya Voytenko Palgan is a researcher and an Associate Professor in Sustainable Development at the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Lund University, Sweden. She has over 18 years of experience in multicultural, multidisciplinary and interdisciplinary teams. Yuliya works in the areas of sustainability, urban governance, innovation and sustainable consumption. Her research focuses on strategies for sustainability solutions in new economies (i.e. sharing economy, bioeconomy and circular economy) and sustainable urban transformation (e.g. nature based solutions in cities, urban living labs). Yuliya has produced over 100 publications in a variety of formats. She is leading work packages in two EU Horizon Europe projects: CULTIVATE (GA No. 101083377) and NATURESCAPES,  as well as in the project SURFIT. Over the past years she led a research project Sharing and the City (Formas) and contributed to the research projects Urban Sharing: Sustainability and Institutionalisation (ERC, GA No. 771872) and NATURVATION (EU Horizon Europe, GA No. 730243). 

Undervisning

Dr Yuliya Voytenko Palgan works to promote education for sustainability at all levels: postgraduate, graduate, undergraduate and professional. Since 2021 she is the Director of PhD Education at the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Lund University. Since 2007 she has been engaged as a course developer, course coordinator, educator and tutor in international undergraduate, MSc and PhD programmes at Lund University, Malmö University, Central European University (CEU), CEU Business School as well as in Massive Open Online Courses (MOOC) developed by the IIIEE at Lund University. She has been teaching both from distance and onsite in multi-lingual settings and for students with highly diverse cultural and academic backgrounds. Yuliya has teaught in a range of disciplines and topics including sustainable development and environmental science, sustainable consumption, new business models for sustainable living and the sharing economy. She coordinates four MSc courses on applied research and academic writing and teaches in four Massive Open Online Courses (MOOCs). She has developed a Study Abroad Programme with the University of Virginia, USA. Yuliya engaged in professional education and developed training programmes for governmental officials, municipal leaders, entrepreneurs, NGOs and academics from China, Ukraine, Lithuania and other countries from Eastern Europe.

 

Samverkan

Prior to her involvement at Lund University, Dr Yuliya Voytenko Palgan worked as a consultant advising industry, policy makers at various levels, municipal leaders, entrepreneurs, research institutions, NGOs and international organisations such as United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Food and Agricultural Organisation (UNFAO) and Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) on topics related to energy efficiency, renewable energy, bioenergy, sustainable innovation, sustainable urban governance and development, green economy and waste management. She engaged in professional education and developed training programmes for governmental officials, municipal leaders, entrepreneurs, NGOs and academics from China, Ukraine, Lithuania and other countries. She often presents and discusses her research with societal actors including municipalities, businesses, banks, non-governmental organisations and communities. These include among others the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Cities of Amsterdam, Melbourne, Toronto, Gothenburg, Malmö, Lund and Karlstad, and World Wildlife Fund (WWF). 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Geovetenskap och miljövetenskap
 • Annan samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yuliya Voytenko Palgan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren