Foto av Yunhwan Kim

Yunhwan Kim

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina främsta forskningsintressen är resiliens och positiv utveckling hos barn och ungdomar. Inom detta område har jag hittills forskat om varierande populationer och utfall t.ex. bland barn och tonåringar, universitetsstudenter, och hemlösa ungdomar. Jag har inom ramen för detta forskat om beteende/utbildningsutfall, till samhälleligt/politiskt engagemang, samt psykiska hälsa och drog användning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Yunhwan Kim är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren